صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۶۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۰,۳۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۴۰,۸۱۳,۸۰۷,۱۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۸۲۱,۲۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۶۷۵,۸۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۶۷۵,۸۲۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۸,۸۲۱,۲۷۷ ۱۸,۶۷۵,۸۲۱ ۰ ۶۳۴ ۹۹,۰۷۱ ۳ ۵۹,۴۰۴ ۳۹,۶۶۷ ۷۴۰,۸۱۳,۸۰۷,۱۸۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۸,۳۷۷,۸۳۷ ۱۸,۲۲۶,۹۴۹ ۰ ۰ ۹۸,۴۳۷ ۰ ۵۹,۴۰۱ ۳۹,۰۳۶ ۷۱۱,۵۰۷,۱۸۸,۹۸۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۸,۵۸۹,۱۶۳ ۱۸,۴۴۴,۹۳۰ ۰ ۰ ۹۸,۴۳۷ ۰ ۵۹,۴۰۱ ۳۹,۰۳۶ ۷۲۰,۰۱۶,۲۶۹,۷۶۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۸,۵۹۰,۳۵۱ ۱۸,۴۴۶,۱۱۷ ۰ ۲,۶۷۲ ۹۸,۴۳۷ ۰ ۵۹,۴۰۱ ۳۹,۰۳۶ ۷۲۰,۰۶۲,۶۳۵,۴۰۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۸,۵۹۱,۵۴۲ ۱۸,۴۳۶,۷۱۰ ۰ ۴۰ ۹۵,۷۶۵ ۰ ۵۹,۴۰۱ ۳۶,۳۶۴ ۶۷۰,۴۳۲,۵۳۷,۵۱۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۸,۷۸۶,۴۹۲ ۱۸,۶۳۲,۶۳۵ ۰ ۴۳۸ ۹۵,۷۲۵ ۲ ۵۹,۴۰۱ ۳۶,۳۲۴ ۶۷۶,۸۱۱,۸۴۶,۸۶۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۸,۴۱۸,۷۵۰ ۱۸,۲۷۶,۲۸۱ ۰ ۱۲۲ ۹۵,۲۸۷ ۳۳۰ ۵۹,۳۹۹ ۳۵,۸۸۸ ۶۵۵,۸۹۹,۱۸۹,۹۱۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۷,۶۴۴,۴۱۲ ۱۷,۵۰۸,۸۲۳ ۰ ۱۸ ۹۵,۱۶۵ ۰ ۵۹,۰۶۹ ۳۶,۰۹۶ ۶۳۱,۹۹۸,۴۸۶,۸۱۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۷,۱۳۴,۹۴۶ ۱۶,۹۹۶,۰۲۳ ۰ ۰ ۹۵,۱۴۷ ۰ ۵۹,۰۶۹ ۳۶,۰۷۸ ۶۱۳,۱۸۲,۵۲۸,۷۴۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۶,۹۴۳,۰۵۲ ۱۶,۸۱۲,۶۳۸ ۰ ۰ ۹۵,۱۴۷ ۰ ۵۹,۰۶۹ ۳۶,۰۷۸ ۶۰۶,۵۶۶,۳۴۸,۹۴۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۶,۹۴۴,۰۸۱ ۱۶,۸۱۳,۶۶۷ ۰ ۱۵۴ ۹۵,۱۴۷ ۰ ۵۹,۰۶۹ ۳۶,۰۷۸ ۶۰۶,۶۰۳,۴۷۶,۹۲۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۶,۹۴۵,۱۱۰ ۱۶,۸۱۴,۱۳۷ ۰ ۹۰ ۹۴,۹۹۳ ۲۵ ۵۹,۰۶۹ ۳۵,۹۲۴ ۶۰۴,۰۳۱,۰۵۸,۳۴۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۶,۳۵۲,۹۹۷ ۱۶,۲۲۸,۲۳۳ ۰ ۹ ۹۴,۹۰۳ ۲۵۲ ۵۹,۰۴۴ ۳۵,۸۵۹ ۵۸۱,۹۲۸,۲۰۸,۶۶۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۵,۷۱۰,۹۳۷ ۱۵,۵۹۵,۶۴۲ ۰ ۱,۱۰۸ ۹۴,۸۹۴ ۷۴ ۵۸,۷۹۲ ۳۶,۱۰۲ ۵۶۳,۰۳۳,۸۶۲,۶۶۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۵,۷۰۶,۳۷۳ ۱۵,۵۸۷,۶۷۴ ۰ ۴۹ ۹۳,۷۸۶ ۰ ۵۸,۷۱۸ ۳۵,۰۶۸ ۵۴۶,۶۲۸,۵۶۷,۳۹۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۵,۷۰۷,۱۹۹ ۱۵,۵۸۲,۳۲۳ ۰ ۰ ۹۳,۷۳۷ ۰ ۵۸,۷۱۸ ۳۵,۰۱۹ ۵۴۵,۶۷۷,۳۸۴,۸۲۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۵,۲۶۷,۰۸۳ ۱۵,۱۵۲,۹۷۴ ۰ ۰ ۹۳,۷۳۷ ۰ ۵۸,۷۱۸ ۳۵,۰۱۹ ۵۳۰,۶۴۲,۰۰۸,۱۸۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۵,۲۶۷,۹۴۴ ۱۵,۱۵۳,۸۳۵ ۰ ۸۴ ۹۳,۷۳۷ ۰ ۵۸,۷۱۸ ۳۵,۰۱۹ ۵۳۰,۶۷۲,۱۴۸,۵۷۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۵,۲۶۸,۸۰۵ ۱۵,۱۵۴,۴۲۱ ۰ ۲۱۷ ۹۳,۶۵۳ ۰ ۵۸,۷۱۸ ۳۴,۹۳۵ ۵۲۹,۴۱۹,۷۱۰,۱۳۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۵,۱۳۰,۳۰۸ ۱۵,۰۱۶,۳۰۴ ۰ ۵۴۶ ۹۳,۴۳۶ ۰ ۵۸,۷۱۸ ۳۴,۷۱۸ ۵۲۱,۳۳۶,۰۵۱,۰۷۳