صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۸/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۲۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۳,۷۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱۶,۶۷۴,۴۷۸,۹۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۵۳,۸۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۴۰,۳۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۳۴۰,۳۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۸/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۳,۴۵۳,۸۱۶ ۱۳,۳۴۰,۳۸۲ ۱۳,۳۴۰,۳۸۲ ۰ ۰ ۱۱۴,۷۶۷ ۰ ۹۸,۵۲۵ ۱۶,۲۴۲ ۲۱۶,۶۷۴,۴۷۸,۹۰۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۱۳,۷۲۸,۲۶۹ ۱۳,۶۱۱,۹۴۳ ۱۳,۶۱۱,۹۴۳ ۰ ۰ ۱۱۴,۷۶۷ ۴,۴۰۵ ۹۸,۵۲۵ ۱۶,۲۴۲ ۲۲۱,۰۸۵,۱۸۳,۶۹۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۳,۷۰۴,۶۴۵ ۱۳,۶۱۳,۱۳۷ ۱۳,۶۱۳,۱۳۷ ۰ ۰ ۱۱۴,۷۶۷ ۰ ۹۴,۱۲۰ ۲۰,۶۴۷ ۲۸۱,۰۷۰,۴۴۹,۳۶۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۱۳,۹۲۳,۸۸۱ ۱۳,۸۳۰,۸۷۳ ۱۳,۸۳۰,۸۷۳ ۰ ۰ ۱۱۴,۷۶۷ ۰ ۹۴,۱۲۰ ۲۰,۶۴۷ ۲۸۵,۵۶۶,۰۳۲,۹۴۵
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۱۳,۹۲۴,۸۳۴ ۱۳,۸۳۱,۸۲۶ ۱۳,۸۳۱,۸۲۶ ۰ ۹۶۹ ۱۱۴,۷۶۷ ۰ ۹۴,۱۲۰ ۲۰,۶۴۷ ۲۸۵,۵۸۵,۷۲۰,۷۵۷
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۳,۹۲۵,۷۸۹ ۱۳,۸۲۸,۲۰۱ ۱۳,۸۲۸,۲۰۱ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۲۱ ۹۴,۱۲۰ ۱۹,۶۷۸ ۲۷۲,۱۱۱,۳۳۸,۵۶۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱۴,۰۴۸,۰۷۴ ۱۳,۹۵۳,۷۱۰ ۱۳,۹۵۳,۷۱۰ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۳ ۹۴,۰۹۹ ۱۹,۶۹۹ ۲۷۴,۸۷۴,۱۴۰,۴۲۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۳,۸۶۳,۷۲۵ ۱۳,۷۷۰,۴۸۸ ۱۳,۷۷۰,۴۸۸ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۱۲۶ ۹۴,۰۹۶ ۱۹,۷۰۲ ۲۷۱,۳۰۶,۱۶۲,۲۹۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۳,۸۶۹,۲۰۴ ۱۳,۷۷۸,۸۰۵ ۱۳,۷۷۸,۸۰۵ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۰ ۹۳,۹۷۰ ۱۹,۸۲۸ ۲۷۳,۲۰۶,۱۳۸,۸۱۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۱۳,۸۸۹,۱۸۱ ۱۳,۷۹۸,۵۰۷ ۱۳,۷۹۸,۵۰۷ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۰ ۹۳,۹۷۰ ۱۹,۸۲۸ ۲۷۳,۵۹۶,۸۰۲,۱۳۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۱۳,۳۹۲,۲۹۲ ۱۳,۳۰۶,۰۶۷ ۱۳,۳۰۶,۰۶۷ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۰ ۹۳,۹۷۰ ۱۹,۸۲۸ ۲۶۳,۸۳۲,۶۹۴,۴۸۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۱۳,۳۹۳,۲۰۹ ۱۳,۳۰۶,۹۸۴ ۱۳,۳۰۶,۹۸۴ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۰ ۹۳,۹۷۰ ۱۹,۸۲۸ ۲۶۳,۸۵۰,۸۷۰,۶۶۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ۱۳,۳۹۴,۱۳۱ ۱۳,۳۰۷,۹۰۶ ۱۳,۳۰۷,۹۰۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۰ ۹۳,۹۷۰ ۱۹,۸۲۸ ۲۶۳,۸۶۹,۱۵۱,۲۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۳,۵۳۹,۳۵۶ ۱۳,۴۵۰,۴۳۶ ۱۳,۴۵۰,۴۳۶ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۷ ۹۳,۹۷۰ ۱۹,۸۲۸ ۲۶۶,۶۹۵,۲۴۵,۸۴۸
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۱۳,۹۲۳,۱۵۹ ۱۳,۸۳۱,۶۴۲ ۱۳,۸۳۱,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۰ ۹۳,۹۶۳ ۱۹,۸۳۵ ۲۷۴,۳۵۰,۶۱۱,۷۳۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۳,۸۵۸,۸۸۱ ۱۳,۷۶۷,۸۱۲ ۱۳,۷۶۷,۸۱۲ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۲۵ ۹۳,۹۶۳ ۱۹,۸۳۵ ۲۷۳,۰۸۴,۵۴۶,۰۶۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۳,۹۹۵,۰۶۵ ۱۳,۹۰۳,۷۱۱ ۱۳,۹۰۳,۷۱۱ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۰ ۹۳,۹۳۸ ۱۹,۸۶۰ ۲۷۶,۱۲۷,۷۰۳,۹۵۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۴,۲۷۸,۲۳۶ ۱۴,۱۸۴,۹۴۳ ۱۴,۱۸۴,۹۴۳ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۰ ۹۳,۹۳۸ ۱۹,۸۶۰ ۲۸۱,۷۱۲,۹۶۲,۸۳۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۴,۲۷۹,۱۸۴ ۱۴,۱۸۵,۸۹۱ ۱۴,۱۸۵,۸۹۱ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۰ ۹۳,۹۳۸ ۱۹,۸۶۰ ۲۸۱,۷۳۱,۷۹۵,۵۸۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۴,۲۸۰,۱۳۲ ۱۴,۱۸۶,۸۳۹ ۱۴,۱۸۶,۸۳۹ ۰ ۰ ۱۱۳,۷۹۸ ۰ ۹۳,۹۳۸ ۱۹,۸۶۰ ۲۸۱,۷۵۰,۶۱۳,۹۸۶
  مشاهده همه