صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۰/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۴۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۰,۵۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳۰,۸۷۹,۳۹۵,۸۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۴۹,۹۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۷۲,۸۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۷۲,۸۴۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۰/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۱,۹۴۹,۹۵۶ ۱۱,۸۷۲,۸۴۸ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۰ ۸۸,۴۹۵ ۱۹,۴۴۶ ۲۳۰,۸۷۹,۳۹۵,۸۹۹
  ۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۲,۲۵۷,۶۳۰ ۱۲,۱۷۶,۶۱۹ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۵۰ ۸۸,۴۹۵ ۱۹,۴۴۶ ۲۳۶,۷۸۶,۵۳۶,۴۰۵
  ۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۲,۲۵۷,۲۷۰ ۱۲,۱۷۶,۴۶۷ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۰ ۸۸,۴۴۵ ۱۹,۴۹۶ ۲۳۷,۳۹۲,۴۰۸,۰۷۹
  ۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۲,۶۸۹,۰۹۰ ۱۲,۶۰۵,۳۲۳ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۰ ۸۸,۴۴۵ ۱۹,۴۹۶ ۲۴۵,۷۵۳,۳۸۵,۱۳۰
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۲,۶۸۹,۵۸۸ ۱۲,۶۰۵,۸۲۱ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۰ ۸۸,۴۴۵ ۱۹,۴۹۶ ۲۴۵,۷۶۳,۰۹۰,۸۷۲
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۲,۶۹۰,۰۸۶ ۱۲,۶۰۶,۳۲۰ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۰ ۸۸,۴۴۵ ۱۹,۴۹۶ ۲۴۵,۷۷۲,۸۰۷,۳۰۳
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳,۱۴۵,۴۴۳ ۱۳,۰۵۸,۵۶۳ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۲۰ ۸۸,۴۴۵ ۱۹,۴۹۶ ۲۵۴,۵۸۹,۷۵۳,۱۵۹
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳,۶۴۸,۳۷۵ ۱۳,۵۵۸,۰۸۸ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۵۷ ۸۸,۴۲۵ ۱۹,۵۱۶ ۲۶۴,۵۹۹,۶۴۵,۶۸۷
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳,۷۸۷,۰۲۳ ۱۳,۶۹۶,۰۴۵ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۰ ۸۸,۳۶۸ ۱۹,۵۷۳ ۲۶۸,۰۷۲,۶۹۰,۳۸۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۳,۶۸۲,۱۱۷ ۱۳,۵۹۱,۸۶۴ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۰ ۸۸,۳۶۸ ۱۹,۵۷۳ ۲۶۶,۰۳۳,۵۶۲,۲۶۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱۴,۱۰۱,۷۹۵ ۱۴,۰۰۸,۶۵۸ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۰ ۸۸,۳۶۸ ۱۹,۵۷۳ ۲۷۴,۱۹۱,۴۷۱,۷۳۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۴,۱۰۲,۳۷۶ ۱۴,۰۰۹,۲۳۹ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۱۸ ۸۸,۳۶۸ ۱۹,۵۷۳ ۲۷۴,۲۰۲,۸۳۵,۷۳۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۴,۱۰۲,۸۷۱ ۱۴,۰۰۹,۸۲۰ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۴۱ ۱ ۸۸,۳۵۰ ۱۹,۵۹۱ ۲۷۴,۴۶۶,۳۸۵,۵۴۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۴,۶۱۱,۶۴۰ ۱۴,۵۱۵,۱۰۲ ۰ ۳ ۱۰۷,۹۴۱ ۲۲ ۸۸,۳۴۹ ۱۹,۵۹۲ ۲۸۴,۳۷۹,۸۸۳,۵۷۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۴,۹۱۰,۱۱۳ ۱۴,۸۱۱,۶۲۲ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۳۸ ۷ ۸۸,۳۲۷ ۱۹,۶۱۱ ۲۹۰,۴۷۰,۷۲۵,۲۴۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۴,۶۸۱,۶۰۱ ۱۴,۵۸۴,۹۹۰ ۰ ۱ ۱۰۷,۹۳۸ ۱۲۲ ۸۸,۳۲۰ ۱۹,۶۱۸ ۲۸۶,۱۲۸,۳۳۶,۹۷۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۴,۷۵۵,۳۵۲ ۱۴,۶۵۸,۸۱۱ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۳۷ ۰ ۸۸,۱۹۸ ۱۹,۷۳۹ ۲۸۹,۳۵۰,۲۶۱,۶۶۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۱۵,۱۲۵,۷۱۰ ۱۵,۰۲۶,۶۲۸ ۰ ۰ ۱۰۷,۹۳۷ ۰ ۸۸,۱۹۸ ۱۹,۷۳۹ ۲۹۶,۶۱۰,۶۰۸,۵۹۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۵,۱۲۶,۳۳۶ ۱۵,۰۲۷,۲۵۴ ۰ ۱۱ ۱۰۷,۹۳۷ ۹۶ ۸۸,۱۹۸ ۱۹,۷۳۹ ۲۹۶,۶۲۲,۹۶۳,۱۰۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۵,۱۲۴,۸۴۵ ۱۵,۰۲۶,۱۸۷ ۰ ۱۳ ۱۰۷,۹۲۶ ۵ ۸۸,۱۰۲ ۱۹,۸۲۴ ۲۹۷,۸۷۹,۱۳۹,۱۵۵