صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۷۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۹,۲۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲۹,۹۴۷,۱۹۸,۷۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۳۴۵,۳۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۲۲۹,۰۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۲۲۹,۰۱۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۷,۳۴۵,۳۲۰ ۱۷,۲۲۹,۰۱۳ ۰ ۰ ۱۰۵,۹۳۱ ۰ ۷۵,۱۷۲ ۳۰,۷۵۹ ۵۲۹,۹۴۷,۱۹۸,۷۰۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۷,۳۴۶,۰۷۰ ۱۷,۲۲۹,۷۶۲ ۰ ۵۸ ۱۰۵,۹۳۱ ۱۶ ۷۵,۱۷۲ ۳۰,۷۵۹ ۵۲۹,۹۷۰,۲۵۱,۷۹۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۷,۳۴۳,۵۵۷ ۱۷,۲۲۷,۰۹۰ ۰ ۱۵ ۱۰۵,۸۷۳ ۰ ۷۵,۱۵۶ ۳۰,۷۱۷ ۵۲۹,۱۶۴,۵۳۶,۶۴۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۷,۰۸۱,۰۱۰ ۱۶,۹۶۹,۴۶۶ ۰ ۳۴۳ ۱۰۵,۸۵۸ ۳۷ ۷۵,۱۵۶ ۳۰,۷۰۲ ۵۲۰,۹۹۶,۵۵۹,۲۵۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۶,۵۸۰,۸۸۹ ۱۶,۴۷۰,۹۹۱ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۱۵ ۰ ۷۵,۱۱۹ ۳۰,۳۹۶ ۵۰۰,۶۵۲,۲۴۳,۱۲۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۶,۵۷۳,۱۴۸ ۱۶,۴۶۳,۳۰۸ ۰ ۱ ۱۰۵,۵۱۵ ۶,۹۶۷ ۷۵,۱۱۹ ۳۰,۳۹۶ ۵۰۰,۴۱۸,۷۰۶,۲۷۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۶,۷۰۴,۸۶۶ ۱۶,۶۱۴,۵۸۰ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۱۴ ۰ ۶۸,۱۵۲ ۳۷,۳۶۲ ۶۲۰,۷۵۳,۹۴۹,۸۲۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۶,۷۷۷,۷۹۸ ۱۶,۶۸۷,۰۱۵ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۱۴ ۰ ۶۸,۱۵۲ ۳۷,۳۶۲ ۶۲۳,۴۶۰,۲۶۹,۴۹۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۶,۷۷۸,۳۷۷ ۱۶,۶۸۷,۵۹۴ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۱۴ ۵۴۷ ۶۸,۱۵۲ ۳۷,۳۶۲ ۶۲۳,۴۸۱,۸۹۵,۳۴۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۶,۷۷۴,۵۱۲ ۱۶,۶۸۵,۰۳۹ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۱۴ ۱۵۲ ۶۷,۶۰۵ ۳۷,۹۰۹ ۶۳۲,۵۱۳,۱۳۱,۸۳۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۶,۹۵۶,۰۱۴ ۱۶,۸۴۷,۲۴۲ ۰ ۱ ۱۰۵,۵۱۴ ۳ ۶۷,۴۵۳ ۳۸,۰۶۱ ۶۴۱,۲۲۲,۸۶۵,۵۵۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۷,۲۰۸,۵۳۰ ۱۷,۰۹۸,۰۳۴ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۱۳ ۸ ۶۷,۴۵۰ ۳۸,۰۶۳ ۶۵۰,۸۰۲,۴۶۳,۳۹۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۷,۵۳۱,۳۲۱ ۱۷,۴۱۷,۱۹۷ ۰ ۳ ۱۰۵,۵۱۳ ۵۰ ۶۷,۴۴۲ ۳۸,۰۷۱ ۶۶۳,۰۹۰,۱۰۸,۲۰۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۷,۵۴۳,۷۵۴ ۱۷,۴۲۹,۶۶۱ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۱۰ ۰ ۶۷,۳۹۲ ۳۸,۱۱۸ ۶۶۴,۳۸۳,۸۳۵,۶۰۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۷,۵۱۲,۴۸۶ ۱۷,۳۹۸,۶۱۵ ۰ ۰ ۱۰۵,۵۱۰ ۰ ۶۷,۳۹۲ ۳۸,۱۱۸ ۶۶۳,۲۰۰,۳۹۲,۴۱۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۷,۵۱۳,۳۵۳ ۱۷,۳۹۹,۴۸۱ ۰ ۲ ۱۰۵,۵۱۰ ۰ ۶۷,۳۹۲ ۳۸,۱۱۸ ۶۶۳,۲۳۳,۴۲۱,۷۱۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱۷,۵۱۴,۲۱۹ ۱۷,۴۰۰,۳۴۲ ۰ ۵۶ ۱۰۵,۵۰۸ ۰ ۶۷,۳۹۲ ۳۸,۱۱۶ ۶۶۳,۲۳۱,۴۳۰,۰۳۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۷,۹۱۹,۰۴۶ ۱۷,۸۰۲,۲۰۹ ۰ ۱۴۴ ۱۰۵,۴۵۲ ۰ ۶۷,۳۹۲ ۳۸,۰۶۰ ۶۷۷,۵۵۲,۰۵۹,۰۵۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۸,۰۸۳,۷۱۲ ۱۷,۹۶۵,۳۰۳ ۰ ۰ ۱۰۵,۳۰۸ ۰ ۶۷,۳۹۲ ۳۷,۹۱۶ ۶۸۱,۱۷۲,۴۱۱,۷۹۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱۸,۱۹۱,۳۹۹ ۱۸,۰۷۳,۱۰۱ ۰ ۰ ۱۰۵,۳۰۸ ۰ ۶۷,۳۹۲ ۳۷,۹۱۶ ۶۸۵,۲۵۹,۶۸۴,۲۳۲