صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶,۶۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۳,۳۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۰,۲۴۶,۱۳۳,۸۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۸,۱۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۲۴,۲۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۲۴,۲۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۰,۸۹۸,۱۶۴ ۱۰,۸۲۴,۲۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۲ ۱۸۰,۲۴۶,۱۳۳,۸۱۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۰,۹۶۸,۳۸۶ ۱۰,۸۹۴,۰۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۲ ۱۸۱,۴۰۷,۵۰۹,۲۵۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۱,۰۵۲,۰۸۵ ۱۰,۹۷۷,۱۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۲ ۱۸۲,۷۹۱,۷۸۰,۱۹۴
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۱,۰۵۲,۷۸۵ ۱۰,۹۷۷,۸۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۲ ۱۸۲,۸۰۳,۴۳۵,۳۹۹
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۱,۰۵۳,۴۸۵ ۱۰,۹۷۸,۵۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۲ ۱۸۲,۸۱۵,۰۹۱,۳۷۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۱,۱۳۱,۵۷۲ ۱۱,۰۵۶,۱۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۲ ۱۸۴,۱۰۶,۵۴۸,۰۵۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۱,۱۴۰,۹۹۸ ۱۱,۰۶۵,۴۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۲ ۱۸۴,۲۶۲,۴۹۵,۲۰۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱,۲۳۴,۵۹۰ ۱۱,۱۵۴,۷۴۸ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۶,۶۵۲ ۱۸۵,۷۴۸,۸۶۳,۲۳۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۱,۳۵۷,۴۶۴ ۱۱,۲۷۶,۷۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۴ ۱۸۷,۸۰۳,۷۱۰,۱۴۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱۱,۴۸۱,۷۷۰ ۱۱,۴۰۰,۲۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۴ ۱۸۹,۸۵۹,۷۶۲,۳۱۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۱,۴۸۲,۵۲۳ ۱۱,۴۰۱,۰۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۴ ۱۸۹,۸۷۲,۲۹۵,۵۸۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۱,۴۸۳,۲۷۶ ۱۱,۴۰۱,۷۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۴ ۱۸۹,۸۸۴,۸۳۰,۵۰۵
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱۱,۵۶۲,۵۰۲ ۱۱,۴۸۵,۵۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۴ ۱۹۱,۲۸۰,۷۱۵,۵۷۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱۱,۶۰۷,۲۹۱ ۱۱,۵۲۹,۹۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۴ ۱۹۲,۰۱۹,۶۷۵,۹۵۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۱,۶۰۸,۰۱۰ ۱۱,۵۳۰,۶۶۳ ۰ ۵۱۴ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۶۵۴ ۱۹۲,۰۳۱,۶۶۲,۱۸۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۱,۶۵۳,۷۹۲ ۱۱,۵۷۳,۸۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۱۴۰ ۱۸۶,۸۰۱,۵۸۲,۶۷۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱۱,۵۷۱,۹۰۵ ۱۱,۴۹۸,۵۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۱۴۰ ۱۸۵,۵۸۶,۰۷۵,۹۷۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱۱,۵۷۲,۵۶۵ ۱۱,۴۹۹,۱۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۱۴۰ ۱۸۵,۵۹۶,۷۲۵,۱۴۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۱۱,۵۷۳,۲۲۵ ۱۱,۴۹۹,۸۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۱۴۰ ۱۸۵,۶۰۷,۳۷۵,۰۷۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۱۱,۵۷۳,۸۸۵ ۱۱,۵۰۰,۴۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶,۱۴۰ ۱۸۵,۶۱۸,۰۲۵,۷۵۷
  مشاهده همه