صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۲۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۹,۷۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲۸,۵۲۳,۷۷۶,۴۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۳۰۰,۲۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۲۵۵,۶۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۲۵۵,۶۱۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۴,۳۰۰,۲۲۳ ۴,۲۵۵,۶۱۳ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۷۱ ۳۰,۲۰۱ ۱۲۸,۵۲۳,۷۷۶,۴۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۴,۲۹۰,۳۲۵ ۴,۲۴۵,۸۵۸ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۷۱ ۳۰,۲۰۱ ۱۲۸,۲۲۹,۱۵۲,۰۶۱
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۴,۲۴۰,۱۳۲ ۴,۱۹۷,۸۷۱ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۵۷ ۳۶,۰۷۱ ۳۰,۲۰۱ ۱۲۶,۷۷۹,۹۱۰,۸۰۹
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۴,۱۶۳,۷۸۹ ۴,۱۱۷,۶۷۱ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۱۴ ۳۰,۲۵۸ ۱۲۴,۵۹۲,۵۰۳,۷۱۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۴,۱۰۹,۸۲۳ ۴,۰۶۷,۹۳۵ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۱۴ ۳۰,۲۵۸ ۱۲۳,۰۸۷,۵۸۵,۳۶۸
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۴,۰۶۷,۱۷۷ ۴,۰۲۳,۴۳۳ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۱۴ ۳۰,۲۵۸ ۱۲۱,۷۴۱,۰۴۴,۱۵۱
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۴,۰۶۷,۳۷۵ ۴,۰۲۳,۶۳۱ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۱۴ ۳۰,۲۵۸ ۱۲۱,۷۴۷,۰۳۴,۳۹۸
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۴,۰۶۷,۵۷۳ ۴,۰۲۳,۸۲۹ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۱۱ ۳۶,۰۱۴ ۳۰,۲۵۸ ۱۲۱,۷۵۳,۰۲۶,۸۴۱
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴,۰۱۶,۴۵۶ ۳,۹۷۳,۵۱۸ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۲۰,۲۷۴,۴۰۹,۷۱۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۴,۰۱۰,۷۹۸ ۳,۹۶۲,۱۶۵ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۱۹,۹۳۰,۷۶۸,۲۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۴,۰۲۶,۵۰۶ ۳,۹۷۷,۶۵۴ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۲۰,۳۹۹,۶۰۲,۰۷۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۳,۹۸۲,۲۷۰ ۳,۹۳۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۱۹,۰۲۲,۱۰۳,۷۹۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۳,۹۴۴,۵۹۷ ۳,۸۹۶,۳۴۳ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۱۷,۹۳۸,۴۲۱,۲۸۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۳,۹۴۴,۷۹۲ ۳,۸۹۶,۵۳۹ ۰ ۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۱۷,۹۴۴,۳۲۴,۱۷۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۳,۹۴۴,۹۸۷ ۳,۸۹۶,۷۳۴ ۰ ۱۰ ۶۶,۲۷۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۶۹ ۱۱۷,۹۵۰,۲۲۹,۲۲۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۳,۹۷۰,۲۲۶ ۳,۹۲۱,۵۹۹ ۰ ۰ ۶۶,۲۶۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۵۹ ۱۱۸,۶۶۳,۶۶۸,۰۸۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۳,۹۶۹,۵۶۰ ۳,۹۲۰,۹۴۵ ۰ ۰ ۶۶,۲۶۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۵۹ ۱۱۸,۶۴۳,۸۶۷,۶۶۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۳,۹۱۴,۷۳۶ ۳,۸۶۴,۶۱۳ ۱- ۰ ۶۶,۲۶۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۵۹ ۱۱۶,۹۳۹,۳۰۹,۷۰۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۳,۸۹۹,۶۰۷ ۳,۸۴۸,۶۱۰ ۰ ۰ ۶۶,۲۶۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۵۹ ۱۱۶,۴۵۵,۰۸۵,۷۷۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۳,۸۸۷,۴۵۹ ۳,۸۳۵,۳۹۷ ۰ ۰ ۶۶,۲۶۲ ۰ ۳۶,۰۰۳ ۳۰,۲۵۹ ۱۱۶,۰۵۵,۲۷۸,۹۳۵