مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۸,۴۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۱,۵۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۵۵,۹۳۷,۸۰۴,۵۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۸۰۶,۰۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۶۷۲,۵۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۶۷۲,۵۶۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱۹,۸۰۶,۰۱۰ ۱۹,۶۷۲,۵۶۰ ۰ ۱,۵۲۰ ۱۰۳,۸۳۵ ۱۸ ۶۵,۴۰۹ ۳۸,۴۲۶ ۷۵۵,۹۳۷,۸۰۴,۵۷۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲۰,۴۱۱,۵۱۴ ۲۰,۲۶۸,۳۱۷ ۰ ۱,۰۱۱ ۱۰۲,۳۱۵ ۱۵۰ ۶۵,۳۹۱ ۳۶,۹۲۴ ۷۴۸,۳۸۷,۳۳۵,۰۰۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲۰,۸۸۶,۵۸۴ ۲۰,۷۳۶,۵۹۲ ۰ ۰ ۱۰۱,۳۰۴ ۰ ۶۵,۲۴۱ ۳۶,۰۶۳ ۷۴۷,۸۲۳,۷۰۲,۷۷۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۰,۵۶۲,۷۹۶ ۲۰,۴۲۱,۷۵۸ ۰ ۰ ۱۰۱,۳۰۴ ۰ ۶۵,۲۴۱ ۳۶,۰۶۳ ۷۳۶,۴۶۹,۸۵۵,۷۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۰,۵۶۳,۹۴۲ ۲۰,۴۲۲,۹۰۴ ۰ ۰ ۱۰۱,۳۰۴ ۰ ۶۵,۲۴۱ ۳۶,۰۶۳ ۷۳۶,۵۱۱,۱۸۱,۶۲۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۰,۵۶۵,۰۶۸ ۲۰,۴۲۴,۰۳۰ ۰ ۲۰۷ ۱۰۱,۳۰۴ ۰ ۶۵,۲۴۱ ۳۶,۰۶۳ ۷۳۶,۵۵۱,۷۸۰,۱۵۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۰,۵۶۶,۲۱۴ ۲۰,۴۲۴,۳۶۲ ۰ ۴ ۱۰۱,۰۹۷ ۵ ۶۵,۲۴۱ ۳۵,۸۵۶ ۷۳۲,۳۳۵,۹۰۹,۵۷۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۰,۳۲۴,۳۸۱ ۲۰,۱۸۶,۰۱۲ ۰ ۷۱ ۱۰۱,۰۹۳ ۰ ۶۵,۲۳۶ ۳۵,۸۵۷ ۷۲۳,۸۰۹,۸۱۵,۹۲۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۰,۱۱۲,۹۶۲ ۱۹,۹۷۵,۷۸۰ ۰ ۳۱۲ ۱۰۱,۰۲۲ ۰ ۶۵,۲۳۶ ۳۵,۷۸۶ ۷۱۴,۸۵۳,۲۵۳,۷۲۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۹,۸۴۹,۳۰۰ ۱۹,۷۰۴,۷۳۸ ۰ ۷۰ ۱۰۰,۷۱۰ ۹ ۶۵,۲۳۶ ۳۵,۴۷۴ ۶۹۹,۰۰۵,۸۷۸,۱۳۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۹,۲۸۳,۳۹۹ ۱۹,۱۴۵,۱۹۳ ۰ ۰ ۱۰۰,۶۴۰ ۰ ۶۵,۲۲۷ ۳۵,۴۱۳ ۶۷۷,۹۸۸,۷۰۹,۰۶۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۸,۷۷۳,۳۳۷ ۱۸,۶۳۳,۳۱۸ ۰ ۰ ۱۰۰,۶۴۰ ۰ ۶۵,۲۲۷ ۳۵,۴۱۳ ۶۵۹,۸۶۱,۷۰۶,۶۳۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۸,۷۷۴,۴۰۴ ۱۸,۶۳۴,۳۸۶ ۰ ۵۳ ۱۰۰,۶۴۰ ۱ ۶۵,۲۲۷ ۳۵,۴۱۳ ۶۵۹,۸۹۹,۵۰۰,۱۲۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۸,۷۷۵,۴۷۳ ۱۸,۶۳۵,۲۴۸ ۰ ۱۱۹ ۱۰۰,۵۸۷ ۰ ۶۵,۲۲۶ ۳۵,۳۶۱ ۶۵۸,۹۶۱,۰۰۱,۷۱۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۹,۱۵۵,۱۳۷ ۱۹,۰۱۸,۱۵۸ ۰ ۴۷ ۱۰۰,۴۶۸ ۱۱۰ ۶۵,۲۲۶ ۳۵,۲۴۲ ۶۷۰,۲۳۷,۹۲۷,۸۲۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۹,۰۸۶,۲۱۷ ۱۸,۹۴۶,۷۵۱ ۰ ۱۰۶ ۱۰۰,۴۲۱ ۱ ۶۵,۱۱۶ ۳۵,۳۰۵ ۶۶۸,۹۱۵,۰۵۳,۱۲۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۹,۴۱۹,۴۵۱ ۱۹,۲۷۸,۵۵۰ ۰ ۳۵۶ ۱۰۰,۳۱۵ ۳,۹۲۰ ۶۵,۱۱۵ ۳۵,۲۰۰ ۶۷۸,۶۰۴,۹۶۰,۷۴۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۹,۶۲۲,۴۳۱ ۱۹,۴۹۳,۰۲۱ ۰ ۰ ۹۹,۹۵۹ ۰ ۶۱,۱۹۵ ۳۸,۷۶۴ ۷۵۵,۶۲۷,۴۶۸,۷۷۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۸,۹۰۸,۶۰۲ ۱۸,۷۷۸,۸۵۲ ۰ ۰ ۹۹,۹۵۹ ۰ ۶۱,۱۹۵ ۳۸,۷۶۴ ۷۲۷,۹۴۳,۴۱۷,۹۶۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۸,۹۰۹,۵۲۰ ۱۸,۷۷۹,۷۷۰ ۰ ۲۴۴ ۹۹,۹۵۹ ۹۶ ۶۱,۱۹۵ ۳۸,۷۶۴ ۷۲۷,۹۷۹,۰۱۱,۴۰۶