صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورت جلسه مجمع 1398/08/11 ساعت 13:30 صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان
منبع -
مقدمه باستحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس ساعت 13:30 (اصلاح کارمزد مدیر) با مجوز شماره 122/57200 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1398/09/09 به ثبت رسید و از تاریخ درج آگهی کثیرالانتشار اجرا خواهد شد. با احترام مدیریت صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست