صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت جلسه مجمع 1398/08/11 ساعت 14 صندوق گنجینه ارمغان الماس توسط سازمان
منبع -
مقدمه باستحضار می رساند مجمع صندوق گنجینه ارمغان الماس مورخ 1398/08/11 ساعت 14 مبنی بر صدور مجوز خرید اوراق بهادار موجود در بازار پایه فرابورس ایران نزد سازمان به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است ارسال صورتجلسه مذکور به سازمان به منزله ثبت آن نزد آن سازمان محترم می باشد و از زمان درج در روزنامه کثیرالانتشار اجرا خواهد شد. با احترام مدیریت صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست