مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/02/07 ساعت 15:30-تمدید دوره فعالیت صندوق
منبع -
مقدمه با احترام، به استحضار می رساند دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری گنجینه ارمغان الماس تا تاریخ 1399/08/01 تمدید گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست