صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ساعت ۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
2 اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۳مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
3 آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه ارمغان الماس مورخ 1398/04/05 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
4 اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه 30 خرداد 1397 صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
5 متن صورتجلسه مجمع 30 خرداد 1397 صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
6 متن صورتجلسه مجمع 30 خرداد 1397 صندوق در خصوص تغييرات اميدنامه-افزايش هزينه حسابرس ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
7 اسامي حاضرين در جلسه مجمع ۳۰ خرداد ۱۳۹۷صندوق گنجينه ارمغان الماس ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
8 افشای اطلاعات ماهیانه پورتفوی ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
9 افشای اطلاعات ماهیانه پورتفوی ۱۳۹۷/۰۱/۱۵
10 افشای اطلاعات ماهیانه پورتفوی ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
12
سایز صفحه