صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۴) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۲.۷۷) (۲.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۲.۶۳) (۱.۵۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۶۴)
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۱۱) ۰.۷ (۳۲.۵۲) ۱,۱۶۵.۴۲
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۹۲ ۲.۷۶ ۳.۶۶E+۰۶ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۳.۰۱) (۱.۹۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۳.۵۲) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۹۶) (۰.۳۷) (۹۷.۰۸) (۷۴.۱۸)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۶۲) (۲.۵۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱.۲۲ ۰.۴۳ ۸,۲۵۷.۲۸ ۳۸۲.۸۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۳.۴۴ ۲.۲۶ ۲.۳۱E+۰۷ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۶۸ ۴.۳۲ ۵.۲۸E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ ۰.۸ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۲۷) ۲۴.۷۲ (۶۲.۷۳)