صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۸۶ ۲.۹۳ ۳,۰۰۱,۸۷۳.۰۶ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱.۸۴ ۰.۹۷ ۷۸,۸۲۱.۳۳ ۳,۲۷۰.۴۱
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۰۳ ۳.۵۴ ۵,۴۳۶,۱۰۹.۴۳ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ (۰.۴۷) ۰.۶۵ (۸۲.۳۳) ۹۶۵.۸۷
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۲۳ ۱.۴۱ ۸,۵۲۹.۶۷ ۱۶,۲۰۵.۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۰۸) (۰.۹۸) (۲۵.۹۲) (۹۷.۲۹)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱.۱۶ ۰.۸۶ ۶,۵۸۱.۹۸ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۶۸ ۲.۳۳ ۴۴,۱۷۱.۳۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۴۸ ۰.۶۳ ۴۶۶.۱۲ ۹۰۲.۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱.۴۵ ۲.۶۷ ۱۸,۹۸۳.۵۴ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۴) (۱.۶۴) (۹۹.۴۱) (۹۹.۷۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۳۵) ۰.۳۹ (۷۱.۹۱) ۳۱۷.۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۲۴ ۱.۵۶ ۱۴۰.۶۳ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰