صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۱۳) ۰.۲۶ (۳۸.۳۹) ۱۵۷.۴۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۳.۰۵) (۲.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۹۶) ۰.۲۱ (۹۷) ۱۱۸.۲۲
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۸) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۰۷) (۱.۹۴) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹۲)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۱ ۱.۲۸ ۵۱.۷۱ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۱۶ ۲.۸۸ ۲۴۷,۳۹۲.۸ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۴۵) (۷۴.۳۳) (۸۰.۸۵)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۹۴) (۲.۰۱) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۶۴۳.۹۸ ۱۲۲.۲۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۶) (۲.۱۷) (۹۹.۷۲) (۹۹.۹۷)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۲۴) ۰.۳۶ (۵۸.۶۸) ۲۷۷.۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۱۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۱.۱۱) ۰ (۹۸.۳) ۰