صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ ۱.۷۱ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ ۱.۷ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۶۳) ۰.۲۱ (۸۹.۹۲) ۱۱۶.۷
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۱.۹۷) (۲.۷۸) (۹۹.۹۳) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۱۲ (۰.۱۱) ۵۵.۴۷ (۳۲.۶۳)
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱.۴۳ ۱.۱۹ ۱۷,۵۳۵.۴۹ ۷,۳۰۱.۴۳
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۵۲ ۰.۳۹ ۵۵۴.۹ ۳۱۹.۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۰.۲۴) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۰.۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱.۳۹ ۰.۳۶ ۱۵,۳۱۷.۰۶ ۲۷۶.۹۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۴۵) (۰.۲۲) (۸۰.۸۵) (۵۴.۴۴)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۷۸ ۱.۱۴ ۱,۶۱۳.۲۷ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ (۰.۲) ۰.۴۱ (۵۲.۷) ۳۴۲.۲۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۳) (۱.۴۱) (۹۹.۱۷) (۹۹.۴۳)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۲ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۱۸ ۰.۲۷ ۹۲.۸۴ ۱۶۶.۶۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۱۸ ۰.۴۷ ۹۳.۲ ۴۴۷.۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۱.۱۹) (۰.۵۷) (۹۸.۷۶) (۸۷.۴۸)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۸۳ ۰ ۱,۹۴۰.۲۶ ۰