صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۰۴ ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ (۰.۹) (۰.۹۱) (۹۶.۳) (۹۶.۴)
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۱.۳۳ ۰.۸۸ ۱۲,۳۵۱.۸ ۲,۳۰۸.۷۲
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ (۰.۰۶) ۰.۰۶ (۱۹.۷۸) ۲۲.۷۵
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ (۰.۱۴) (۰.۰۹) (۴۰.۶۴) (۲۹.۱۳)
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۳.۷ ۲.۸۷ ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۸) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۱.۰۶) (۱.۵) (۹۷.۹۵) (۹۹.۶)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۲.۷۶) (۲.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۴۶ ۰.۱۳ ۴۴۱.۰۲ ۶۰.۲۴
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۰.۹۸) (۰.۷۱) (۹۷.۲۳) (۹۲.۶)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۹۸) (۱.۴۹) (۹۹.۹۳) (۹۹.۵۹)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱.۲۲ ۰.۲۴ ۸,۳۴۱.۴۲ ۱۴۲.۷۵
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱.۲۵ ۰.۵۴ ۹,۳۲۰.۸۶ ۶۱۳.۶۹
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۴۸ ۰.۲۲ ۴۸۱.۶ ۱۲۰.۹۸