صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۲۳ (۰.۰۱) ۱۳۱.۰۹ (۵.۰۱)
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱.۱۴ ۱.۰۸ ۶,۲۳۵.۴۵ ۵,۰۳۱.۱۴
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۹۵ ۰.۹۷ ۱۱۴,۱۲۶.۶۴ ۳,۲۸۵.۹۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۲۲ ۱.۵۱ ۸,۳۳۹.۹۲ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۱۱ ۱.۵۸ ۵,۴۴۲.۲۹ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱.۲۷ ۰.۵۳ ۹,۷۷۳.۷۳ ۵۹۹.۰۱
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۲۹ ۰.۱۹ ۱۸۴.۱۶ ۱۰۲.۴۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۳۹) ۰.۴۸ (۷۵.۹۳) ۴۷۰.۷۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۱۶ ۱.۳ ۶,۵۶۹.۲۹ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۹۲ ۱.۰۸ ۲,۷۱۷.۷۷ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۱) ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ (۰.۶۳) ۰.۵۱ (۹۰.۱۹) ۵۴۵.۷۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۲ ۰.۳۸ ۶.۲۸ ۲۹۶.۵۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۴۶ ۰.۸۸ ۱۹,۵۷۵.۶۹ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۴۲ ۰.۰۵ ۳۵۴.۷۵ ۱۹.۸۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۳۴ ۰.۲۱ ۲۵۰.۸۸ ۱۱۱.۲۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰