مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۲.۹۴) (۳.۱۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۲.۲۶) (۰.۶۴) (۹۹.۹۸) (۹۰.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱.۵۴ ۲.۱۸ ۲۶,۵۱۶.۶۸ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۱۸ ۱.۹۶ ۷,۱۵۷.۰۵ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱.۰۵ ۰.۰۹ ۴,۴۶۶.۴۱ ۳۶.۷۳
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱.۳۸ (۰.۹) ۱۴,۵۴۱.۱۴ (۹۶.۳۵)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲.۹۲ ۲.۵۴ ۳.۶۹E+۰۶ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۷۵ ۳.۰۱ ۱.۹۸E+۰۶ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۲.۰۱) (۱.۹) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۳۸ ۰.۳۸ ۲۹۴.۷۳ ۲۹۲.۴۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۱.۷۲) (۰.۶۲) (۹۹.۸۲) (۸۹.۸۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۱.۱) (۰.۳۵) (۹۸.۲۴) (۷۲.۱۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۳.۸ ۲.۷۲ ۸.۲۵E+۰۷ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۸ ۰