صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۲) ۰
۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۲۵ ۱.۰۳ ۱۴۹.۲۴ ۴,۱۰۳.۵۳
۴۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۸۶ ۲.۹۳ ۳,۰۰۱,۸۷۳.۰۶ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱.۸۴ ۰.۹۷ ۷۸,۸۲۱.۳۳ ۳,۲۷۰.۴۱
۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۰۳ ۳.۵۴ ۵,۴۳۶,۱۰۹.۴۳ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ (۰.۴۷) ۰.۶۵ (۸۲.۳۳) ۹۶۵.۸۷
۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۲۳ ۱.۴۱ ۸,۵۲۹.۶۷ ۱۶,۲۰۵.۳
۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۰۸) (۰.۹۸) (۲۵.۹۲) (۹۷.۲۹)
۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱.۱۶ ۰.۸۶ ۶,۵۸۱.۹۸ ۲,۱۷۲.۴۸
۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۶۸ ۲.۳۳ ۴۴,۱۷۱.۳۶ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۴۸ ۰.۶۳ ۴۶۶.۱۲ ۹۰۲.۸
۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱.۴۵ ۲.۶۷ ۱۸,۹۸۳.۵۴ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۴) (۱.۶۴) (۹۹.۴۱) (۹۹.۷۶)
۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۳۵) ۰.۳۹ (۷۱.۹۱) ۳۱۷.۳۹
۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۲۴ ۱.۵۶ ۱۴۰.۶۳ ۲۸,۱۵۳.۸۱