صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۶۴ ۲.۶۳ ۱,۳۵۷,۴۹۳.۰۹ ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶
۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۰.۶۶) ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۵۶ ۰.۸۹ ۶۷۲.۷۵ ۲,۴۵۹.۳۹
۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۶۸ ۰.۹۹ ۴۴,۴۰۳.۱۵ ۳,۵۲۱.۰۲
۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۳۷ ۴.۳۶ ۱۷,۷۷۸,۶۹۲.۰۹ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۴۳ ۴.۴ ۷۴۹,۱۳۹,۳۵۲.۹۷ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۶۷ ۱.۷ ۴۱,۶۲۳.۳۸ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۵۳) (۱.۴) (۹۹.۶۳) (۹۹.۴۲)
۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۲.۴۸) (۱.۹۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۱)
۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۵ ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۲۸) (۰.۴۱) (۶۴.۲۶) (۷۷.۹۶)
۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۴.۰۴) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۹۴ ۱.۸۸ ۱۱۱,۴۰۱.۶۸ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۵۵ ۰.۳۹ ۶۴۴.۲۸ ۳۱۴.۱۱
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۲.۰۷ ۱.۵۷ ۱۷۸,۱۰۳.۷۵ ۲۹,۷۴۷.۸۸