صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ رزومه مدير سرمايه‎گذاري دانلود