صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت سبدگردان الماس 1880
2 جواد عبادی 20
3   رضا عیوض لو 20
4   ولی جاویدی قرچه 20
5 محمد کفاش پنجه شاهی 20
6 مهدی قلی پور خانقاه 20
7   محمد اصولیان 20