دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر متن صورتجلسه مجمع 30 خرداد 1397 صندوق در خصوص تغييرات اميدنامه-افزايش هزينه حسابرس
منبع -
مقدمه پيرو موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغييرات اميدنامه در مجمع 30 خرداد 1397،‌ هزينه حسابرسي سالانه صندوق مبلغ ثابت 50 ميليون ريال براي سال 1397 مي باشد
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست